Beskjæring

Trær som vokser i bymiljø, gater og hager har det ofte trangt om plassen. Det skjer mye, som graving i rotsone, biler som kjører og knekker greiner eller greiner som vokser over hustak og strømlinjer o.l. Det er viktig at disse trærne blir fulgt opp, og beskjært på en faglig riktig måte.

I uttrykket faglig riktig ligger det at greinene blir kappet på riktig sted til riktig tid, og at man ikke topper treet. Topping vil skade treet og lage en inngang for råte. Noe som senere kan føre til at stammen knekker og faller ned.Treets levetid blir også redusert ved slike inngrep.

Det er en stor fordel å begynne beskjæringen så tidlig som mulig, helst i løpet av de 5 første årene, før treet blir for stort. Da kapper man av mindre greiner, noe som lager mindre såroverflater og mindre inngang for råte. Man kan også lettere forme treet til ønsket form.

Det er også viktig å vedlikeholde treet. Vi kan tilby kontrakter der vi følger opp trærne i hagen eller bedriften din over tid. Ved slike kontrakter lager vi også en oversikt over området og hva som blir gjort og hva som bør gjøres de neste årene.

DESIGN OG UTVKILING AV DESTILLERT REKLAME