Linjerydding

Bergen Trepleie har ansatte som har jobbet i flere år med rydding langs strømførende kabler o.l. Våre ansatte er spesialister på klatring og sikring av vanskelige trær.

Vi har alle nødvendige kurs i arbeidsvarsling for å skilte og utføre arbeid langs vei. Vi har lang erfaring i rydding av gangveier og langs traffikkert vei for Mesta og andre aktører. Vi tar også på oss større jobber med rydding for nye veitraseer.

DESIGN OG UTVKILING AV DESTILLERT REKLAME